เมืองซาคลาสเมืองศูนย์กลางแห่งศาสนาโซลทิสซึ่งมีหลักคำสอนให้ตัดสินโชคชะตาด้วยการ 'จับฉลาก' ได้ตกอยู่ในช่วงวิกฤติอย่างยิ่งเพราะโรคปิศาจกำลังระบาดอยู่ เมเบล ซิสเตอรฝึกหัดของศาสนานี้ผู้เกลียดการจับฉลากแบบจับใจ ได้ถูกรับเลือกพร้อมกับ นักดาบนาวาล เพื่อออกไปแก้ไขสถานการณ์ร้ายนี้ แต่นั่นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเดินทางของทั้งสองคนที่อาจจะพลิกโลกด้วยวิวัฒนาการเหนือชั้นได้เสียนี่!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'3796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12465,25155,22192,25190,6799,10701,3873,11199,25193,5228,16165,2666,7373,3149,10978,11985,1357,22832 Array ( [0] => 12465 [1] => 25155 [2] => 22192 [3] => 25190 [4] => 6799 [5] => 10701 [6] => 3873 [7] => 11199 [8] => 25193 [9] => 5228 [10] => 16165 [11] => 2666 [12] => 7373 [13] => 3149 [14] => 10978 [15] => 11985 [16] => 1357 [17] => 22832 )