มีสินค้า

99 BAHT
99 BAHT
add to cart

หน้ากากอ่านค่าพลังโฟร์เซ การ์ดพลัง มาพร้อมหน้ากากอ่านค่า ให้น้องๆได้ประลองพลังกันแล้ว

/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'3700' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2044,6480,3698,3699,988,987,2777,1905,989,5024,913,5025,5023,6478,5021,6481,6479,5022 Array ( [0] => 2044 [1] => 6480 [2] => 3698 [3] => 3699 [4] => 988 [5] => 987 [6] => 2777 [7] => 1905 [8] => 989 [9] => 5024 [10] => 913 [11] => 5025 [12] => 5023 [13] => 6478 [14] => 5021 [15] => 6481 [16] => 6479 [17] => 5022 )