มีสินค้า

99 BAHT
99 BAHT
add to cart

หน้ากากอ่านค่าพลังโฟร์เซ การ์ดพลัง มาพร้อมหน้ากากอ่านค่า ให้น้องๆได้ประลองพลังกันแล้ว

/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'3699' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5024,6208,5023,988,987,6480,2777,6478,1905,3698,913,1904,5021,1907,6207,1906,990,24012 Array ( [0] => 5024 [1] => 6208 [2] => 5023 [3] => 988 [4] => 987 [5] => 6480 [6] => 2777 [7] => 6478 [8] => 1905 [9] => 3698 [10] => 913 [11] => 1904 [12] => 5021 [13] => 1907 [14] => 6207 [15] => 1906 [16] => 990 [17] => 24012 )