มีสินค้า

99 BAHT
99 BAHT
add to cart

หน้ากากอ่านค่าพลังโฟร์เซ การ์ดพลัง มาพร้อมหน้ากากอ่านค่า ให้น้องๆได้ประลองพลังกันแล้ว

MU-12-81751
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'3698' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24012,1904,913,6480,991,6207,5023,1905,2044,6479,990,5022,6205,1907,987,5021,1906,6208 Array ( [0] => 24012 [1] => 1904 [2] => 913 [3] => 6480 [4] => 991 [5] => 6207 [6] => 5023 [7] => 1905 [8] => 2044 [9] => 6479 [10] => 990 [11] => 5022 [12] => 6205 [13] => 1907 [14] => 987 [15] => 5021 [16] => 1906 [17] => 6208 )