มีสินค้า

ตุ๊กตา

395 BAHT
add to cart

ตุ๊กตาจาจ้าเต็มตัวขนาด 14 นิ้ว ทำจากผ้าขนเนื้อดีให้สัมผัสนุ่มนิ่มน่ากอด

q select pid from dex_product where pid<>'369' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,366,362,2819,951,954,363,2841,933,952,948,2713,2840,2717,936,2712,960,2718,950 Array ( [0] => 366 [1] => 362 [2] => 2819 [3] => 951 [4] => 954 [5] => 363 [6] => 2841 [7] => 933 [8] => 952 [9] => 948 [10] => 2713 [11] => 2840 [12] => 2717 [13] => 936 [14] => 2712 [15] => 960 [16] => 2718 [17] => 950 )