มีสินค้า

ตุ๊กตา

395 BAHT
add to cart

ตุ๊กตาจาจ้าเต็มตัวขนาด 14 นิ้ว ทำจากผ้าขนเนื้อดีให้สัมผัสนุ่มนิ่มน่ากอด

q select pid from dex_product where pid<>'369' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2713,951,958,2718,363,966,2712,956,965,2841,2840,962,1305,365,2819,957,959,940 Array ( [0] => 2713 [1] => 951 [2] => 958 [3] => 2718 [4] => 363 [5] => 966 [6] => 2712 [7] => 956 [8] => 965 [9] => 2841 [10] => 2840 [11] => 962 [12] => 1305 [13] => 365 [14] => 2819 [15] => 957 [16] => 959 [17] => 940 )