สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8393,8395,11709,5516,8392,6211,7839,5693,9411,6235,4750,4761,6217,8394,6483,6219,6484,11707 Array ( [0] => 8393 [1] => 8395 [2] => 11709 [3] => 5516 [4] => 8392 [5] => 6211 [6] => 7839 [7] => 5693 [8] => 9411 [9] => 6235 [10] => 4750 [11] => 4761 [12] => 6217 [13] => 8394 [14] => 6483 [15] => 6219 [16] => 6484 [17] => 11707 )