สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6224,8394,4750,7839,6235,4761,8395,8392,6211,5516,6483,9411,11709,6219,11707,5693,8393,6217 Array ( [0] => 6224 [1] => 8394 [2] => 4750 [3] => 7839 [4] => 6235 [5] => 4761 [6] => 8395 [7] => 8392 [8] => 6211 [9] => 5516 [10] => 6483 [11] => 9411 [12] => 11709 [13] => 6219 [14] => 11707 [15] => 5693 [16] => 8393 [17] => 6217 )