สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6235,6483,6217,4761,6219,8394,11707,6211,5516,7839,5693,9411,6224,6484,4750,8392,8393,11709 Array ( [0] => 6235 [1] => 6483 [2] => 6217 [3] => 4761 [4] => 6219 [5] => 8394 [6] => 11707 [7] => 6211 [8] => 5516 [9] => 7839 [10] => 5693 [11] => 9411 [12] => 6224 [13] => 6484 [14] => 4750 [15] => 8392 [16] => 8393 [17] => 11709 )