สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11707,7839,4761,8393,11709,8394,6235,6211,4750,6483,6217,6224,6219,5693,6484,5516,8395,8392 Array ( [0] => 11707 [1] => 7839 [2] => 4761 [3] => 8393 [4] => 11709 [5] => 8394 [6] => 6235 [7] => 6211 [8] => 4750 [9] => 6483 [10] => 6217 [11] => 6224 [12] => 6219 [13] => 5693 [14] => 6484 [15] => 5516 [16] => 8395 [17] => 8392 )