สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8394,8393,6217,8395,6235,6484,6211,7839,6483,4750,11709,5693,8361,6219,9411,8392,6224,5516 Array ( [0] => 8394 [1] => 8393 [2] => 6217 [3] => 8395 [4] => 6235 [5] => 6484 [6] => 6211 [7] => 7839 [8] => 6483 [9] => 4750 [10] => 11709 [11] => 5693 [12] => 8361 [13] => 6219 [14] => 9411 [15] => 8392 [16] => 6224 [17] => 5516 )