สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8361,8392,6217,8393,11709,4761,6484,9411,8395,6224,7839,5693,11707,6483,4750,8394,6211,6219 Array ( [0] => 8361 [1] => 8392 [2] => 6217 [3] => 8393 [4] => 11709 [5] => 4761 [6] => 6484 [7] => 9411 [8] => 8395 [9] => 6224 [10] => 7839 [11] => 5693 [12] => 11707 [13] => 6483 [14] => 4750 [15] => 8394 [16] => 6211 [17] => 6219 )