สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6235,5516,4750,6483,11707,6217,6484,6224,6219,8395,8392,6211,8393,11709,8394,4761,9411,8361 Array ( [0] => 6235 [1] => 5516 [2] => 4750 [3] => 6483 [4] => 11707 [5] => 6217 [6] => 6484 [7] => 6224 [8] => 6219 [9] => 8395 [10] => 8392 [11] => 6211 [12] => 8393 [13] => 11709 [14] => 8394 [15] => 4761 [16] => 9411 [17] => 8361 )