สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11709,6211,6219,7839,8392,11707,4750,6483,6235,5693,8394,8393,9411,6217,8395,5516,6484,6224 Array ( [0] => 11709 [1] => 6211 [2] => 6219 [3] => 7839 [4] => 8392 [5] => 11707 [6] => 4750 [7] => 6483 [8] => 6235 [9] => 5693 [10] => 8394 [11] => 8393 [12] => 9411 [13] => 6217 [14] => 8395 [15] => 5516 [16] => 6484 [17] => 6224 )