สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6483,8394,4750,6484,6224,8395,8393,5693,9411,5516,8392,11709,11707,6211,4761,6219,8361,7839 Array ( [0] => 6483 [1] => 8394 [2] => 4750 [3] => 6484 [4] => 6224 [5] => 8395 [6] => 8393 [7] => 5693 [8] => 9411 [9] => 5516 [10] => 8392 [11] => 11709 [12] => 11707 [13] => 6211 [14] => 4761 [15] => 6219 [16] => 8361 [17] => 7839 )