สินค้าเหลือน้อย

5,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3680' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22371,2773,13985,2515,23081,6704,1973,2514,1249,22721,2728,22507,1242,24963,1236,4591,6718,3485 Array ( [0] => 22371 [1] => 2773 [2] => 13985 [3] => 2515 [4] => 23081 [5] => 6704 [6] => 1973 [7] => 2514 [8] => 1249 [9] => 22721 [10] => 2728 [11] => 22507 [12] => 1242 [13] => 24963 [14] => 1236 [15] => 4591 [16] => 6718 [17] => 3485 )