พรีออเดอร์

.

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Features 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3640' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18875,12867,16056,13085,1319,3034,19105,9941,17296,9134,1689,1387,5090,6410,3260,17292,9772,14249 Array ( [0] => 18875 [1] => 12867 [2] => 16056 [3] => 13085 [4] => 1319 [5] => 3034 [6] => 19105 [7] => 9941 [8] => 17296 [9] => 9134 [10] => 1689 [11] => 1387 [12] => 5090 [13] => 6410 [14] => 3260 [15] => 17292 [16] => 9772 [17] => 14249 )