พรีออเดอร์

.

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Features 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3640' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12862,4853,5900,11391,13595,9773,1378,17292,3156,9772,14250,9921,4035,12864,4757,1381,4058,4876 Array ( [0] => 12862 [1] => 4853 [2] => 5900 [3] => 11391 [4] => 13595 [5] => 9773 [6] => 1378 [7] => 17292 [8] => 3156 [9] => 9772 [10] => 14250 [11] => 9921 [12] => 4035 [13] => 12864 [14] => 4757 [15] => 1381 [16] => 4058 [17] => 4876 )