พรีออเดอร์

.

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Original soundtrack release composed by Tatsuya Kato. Features BGM and opening/ending themes (TV size version) on two discs. Also comes with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3630' and ( pcharacter='170' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9140,3554,3968,8248,3553,3832,4539,3556,3969 Array ( [0] => 9140 [1] => 3554 [2] => 3968 [3] => 8248 [4] => 3553 [5] => 3832 [6] => 4539 [7] => 3556 [8] => 3969 )