สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อเหล่า The SALADs อยากจัดการประกวดร้องเพลง จะมีใครเข้าร่วมประกวดบ้าง และใครจะเป็นผู้ชนะ

เสียงนั้นจะไพเราะกันขนาดไหน ติดตามต่อได้ในตอนนี้กันเลย

q select pid from dex_product where pid<>'363' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,936,962,951,941,957,966,933,950,967,367,2840,2820,965,2719,2468,953,365,369 Array ( [0] => 936 [1] => 962 [2] => 951 [3] => 941 [4] => 957 [5] => 966 [6] => 933 [7] => 950 [8] => 967 [9] => 367 [10] => 2840 [11] => 2820 [12] => 965 [13] => 2719 [14] => 2468 [15] => 953 [16] => 365 [17] => 369 )