สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อเหล่า The SALADs อยากจัดการประกวดร้องเพลง จะมีใครเข้าร่วมประกวดบ้าง และใครจะเป็นผู้ชนะ

เสียงนั้นจะไพเราะกันขนาดไหน ติดตามต่อได้ในตอนนี้กันเลย

q select pid from dex_product where pid<>'363' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2466,366,966,372,2718,2713,957,364,2820,2720,953,950,951,2468,955,361,954,2717 Array ( [0] => 2466 [1] => 366 [2] => 966 [3] => 372 [4] => 2718 [5] => 2713 [6] => 957 [7] => 364 [8] => 2820 [9] => 2720 [10] => 953 [11] => 950 [12] => 951 [13] => 2468 [14] => 955 [15] => 361 [16] => 954 [17] => 2717 )