สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
3600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3564' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23493,22834,641,4695,10160,23562,21913,22190,1484,17310,1546,8829,7457,5925,22327,9199,9122,23405 Array ( [0] => 23493 [1] => 22834 [2] => 641 [3] => 4695 [4] => 10160 [5] => 23562 [6] => 21913 [7] => 22190 [8] => 1484 [9] => 17310 [10] => 1546 [11] => 8829 [12] => 7457 [13] => 5925 [14] => 22327 [15] => 9199 [16] => 9122 [17] => 23405 )