สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
3600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3564' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21610,18460,4696,2755,2971,12460,5647,6960,1451,4964,2994,20862,2886,5178,16183,21165,12605,22832 Array ( [0] => 21610 [1] => 18460 [2] => 4696 [3] => 2755 [4] => 2971 [5] => 12460 [6] => 5647 [7] => 6960 [8] => 1451 [9] => 4964 [10] => 2994 [11] => 20862 [12] => 2886 [13] => 5178 [14] => 16183 [15] => 21165 [16] => 12605 [17] => 22832 )