มีสินค้า

149 BAHT
149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3542' and ( pcharacter='162' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3244,3246,3540,3541,3243,3598,3241,3599,3242,3247,3245,3597 Array ( [0] => 3244 [1] => 3246 [2] => 3540 [3] => 3541 [4] => 3243 [5] => 3598 [6] => 3241 [7] => 3599 [8] => 3242 [9] => 3247 [10] => 3245 [11] => 3597 )