มีสินค้า

149 BAHT
149 BAHT
add to cart

โมเดลคุณทองแดง ลายจร

KTD-12-90104
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'3540' and ( pcharacter='162' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3597,3241,3245,3244,3246,3599,3541,3542,3247,3242,3598,3243 Array ( [0] => 3597 [1] => 3241 [2] => 3245 [3] => 3244 [4] => 3246 [5] => 3599 [6] => 3541 [7] => 3542 [8] => 3247 [9] => 3242 [10] => 3598 [11] => 3243 )