สินค้าหมด

4,500 BAHT
5800 BAHT

'Saki (咲-Saki-) is an ongoing Japanese manga, serialized in Square Enix's Young Gangan. Anime of "Saki The Nationals" aired in 2014 as well. "Kasumi" (Eisui no Oppai Obake) is a captain in Eisui All-girls school.
This figure express her characteristic "Big boob" extreamly and is very vibrant and lively. Do not miss it!!

q select pid from dex_product where pid<>'3529' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12196,21660,12474,19154,2145,6202,21648,10231,21213,2673,14560,19702,10716,4852,3043,21328,22966,9777 Array ( [0] => 12196 [1] => 21660 [2] => 12474 [3] => 19154 [4] => 2145 [5] => 6202 [6] => 21648 [7] => 10231 [8] => 21213 [9] => 2673 [10] => 14560 [11] => 19702 [12] => 10716 [13] => 4852 [14] => 3043 [15] => 21328 [16] => 22966 [17] => 9777 )