สินค้าเหลือน้อย

1,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3522' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1524,22887,21242,10450,23486,19312,15764,13719,5643,24715,23932,24577,23307,21909,22808,23777,22054,4856 Array ( [0] => 1524 [1] => 22887 [2] => 21242 [3] => 10450 [4] => 23486 [5] => 19312 [6] => 15764 [7] => 13719 [8] => 5643 [9] => 24715 [10] => 23932 [11] => 24577 [12] => 23307 [13] => 21909 [14] => 22808 [15] => 23777 [16] => 22054 [17] => 4856 )