สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3475' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11453,15693,17324,13380,5211,13404,12941,13401,14720,14697,5016,18139,13388,20590,19421,5941,21146,17851 Array ( [0] => 11453 [1] => 15693 [2] => 17324 [3] => 13380 [4] => 5211 [5] => 13404 [6] => 12941 [7] => 13401 [8] => 14720 [9] => 14697 [10] => 5016 [11] => 18139 [12] => 13388 [13] => 20590 [14] => 19421 [15] => 5941 [16] => 21146 [17] => 17851 )