สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3475' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7379,14959,15886,13383,21852,8650,7858,10078,10474,4086,23884,19836,22709,18928,23041,14697,22491,19418 Array ( [0] => 7379 [1] => 14959 [2] => 15886 [3] => 13383 [4] => 21852 [5] => 8650 [6] => 7858 [7] => 10078 [8] => 10474 [9] => 4086 [10] => 23884 [11] => 19836 [12] => 22709 [13] => 18928 [14] => 23041 [15] => 14697 [16] => 22491 [17] => 19418 )