พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'3432' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21597,5231,22921,21918,24778,24459,22511,22039,10979,14005,2852,9939,24329,19991,9125,22917,19060,12196 Array ( [0] => 21597 [1] => 5231 [2] => 22921 [3] => 21918 [4] => 24778 [5] => 24459 [6] => 22511 [7] => 22039 [8] => 10979 [9] => 14005 [10] => 2852 [11] => 9939 [12] => 24329 [13] => 19991 [14] => 9125 [15] => 22917 [16] => 19060 [17] => 12196 )