มีสินค้า

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3387' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24209,4612,1818,23910,24657,4057,1231,4453,22424,4607,23900,600,24216,1248,11128,24196,4608,9744 Array ( [0] => 24209 [1] => 4612 [2] => 1818 [3] => 23910 [4] => 24657 [5] => 4057 [6] => 1231 [7] => 4453 [8] => 22424 [9] => 4607 [10] => 23900 [11] => 600 [12] => 24216 [13] => 1248 [14] => 11128 [15] => 24196 [16] => 4608 [17] => 9744 )