มีสินค้า

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3387' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3820,1277,2784,24212,2595,6706,1240,24741,3543,24199,24598,23897,1267,4934,1275,2762,3545,23895 Array ( [0] => 3820 [1] => 1277 [2] => 2784 [3] => 24212 [4] => 2595 [5] => 6706 [6] => 1240 [7] => 24741 [8] => 3543 [9] => 24199 [10] => 24598 [11] => 23897 [12] => 1267 [13] => 4934 [14] => 1275 [15] => 2762 [16] => 3545 [17] => 23895 )