มีสินค้า

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3387' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1262,1240,1251,7651,22972,12992,16608,10262,1665,1233,4590,1229,2776,3820,1658,2922,3459,7752 Array ( [0] => 1262 [1] => 1240 [2] => 1251 [3] => 7651 [4] => 22972 [5] => 12992 [6] => 16608 [7] => 10262 [8] => 1665 [9] => 1233 [10] => 4590 [11] => 1229 [12] => 2776 [13] => 3820 [14] => 1658 [15] => 2922 [16] => 3459 [17] => 7752 )