มีสินค้า

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3387' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9746,24217,1660,3163,3820,21193,4450,22505,23018,1807,1236,2773,24235,24244,1896,2774,24205,1262 Array ( [0] => 9746 [1] => 24217 [2] => 1660 [3] => 3163 [4] => 3820 [5] => 21193 [6] => 4450 [7] => 22505 [8] => 23018 [9] => 1807 [10] => 1236 [11] => 2773 [12] => 24235 [13] => 24244 [14] => 1896 [15] => 2774 [16] => 24205 [17] => 1262 )