สินค้าเหลือน้อย

5,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3364' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8101,3983,13492,2808,3181,4065,13489,6390,22310,23431,23944,18267,19180,20879,17273,8099,11126,703 Array ( [0] => 8101 [1] => 3983 [2] => 13492 [3] => 2808 [4] => 3181 [5] => 4065 [6] => 13489 [7] => 6390 [8] => 22310 [9] => 23431 [10] => 23944 [11] => 18267 [12] => 19180 [13] => 20879 [14] => 17273 [15] => 8099 [16] => 11126 [17] => 703 )