สินค้าเหลือน้อย

5,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3364' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22675,6308,20886,21472,3988,23431,2915,7223,2906,6887,3371,7490,6390,15443,2963,2808,3346,705 Array ( [0] => 22675 [1] => 6308 [2] => 20886 [3] => 21472 [4] => 3988 [5] => 23431 [6] => 2915 [7] => 7223 [8] => 2906 [9] => 6887 [10] => 3371 [11] => 7490 [12] => 6390 [13] => 15443 [14] => 2963 [15] => 2808 [16] => 3346 [17] => 705 )