สินค้าเหลือน้อย

4,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3355' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9741,2786,9750,2762,22507,1860,4611,6708,4059,23090,1263,4451,7956,20674,1286,1252,1972,19944 Array ( [0] => 9741 [1] => 2786 [2] => 9750 [3] => 2762 [4] => 22507 [5] => 1860 [6] => 4611 [7] => 6708 [8] => 4059 [9] => 23090 [10] => 1263 [11] => 4451 [12] => 7956 [13] => 20674 [14] => 1286 [15] => 1252 [16] => 1972 [17] => 19944 )