สินค้าเหลือน้อย

4,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3355' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21174,3669,21192,1856,24210,4441,1897,4430,4590,23896,1269,23908,6712,1658,1244,2597,7956,22972 Array ( [0] => 21174 [1] => 3669 [2] => 21192 [3] => 1856 [4] => 24210 [5] => 4441 [6] => 1897 [7] => 4430 [8] => 4590 [9] => 23896 [10] => 1269 [11] => 23908 [12] => 6712 [13] => 1658 [14] => 1244 [15] => 2597 [16] => 7956 [17] => 22972 )