สินค้าเหลือน้อย

4,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3355' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2768,1284,1260,7661,2515,24192,2784,598,24601,21178,22972,4602,1275,6697,4725,1247,22372,4606 Array ( [0] => 2768 [1] => 1284 [2] => 1260 [3] => 7661 [4] => 2515 [5] => 24192 [6] => 2784 [7] => 598 [8] => 24601 [9] => 21178 [10] => 22972 [11] => 4602 [12] => 1275 [13] => 6697 [14] => 4725 [15] => 1247 [16] => 22372 [17] => 4606 )