สินค้าหมด

กำหนดวางจำหน่ายธ.ค. 2558

1,600 BAHT
1850 BAHT

A life-size plushie of the adorable Umaru-chan!
From 'Himouto! Umaru-chan' comes a life-size plushie of Umaru-chan herself! The hood that Umaru-chan wears at home can also be detached from the plushie, meaning you can even try it on for yourself!

Enjoy the company of Umaru-chan whenever you like, but be sure to give her the attention she needs!

q select pid from dex_product where pid<>'3349' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5661,19749,11199,3033,22593,9132,23464,491,3992,8028,19389,10148,7775,22979,20858,20544,20907,19098 Array ( [0] => 5661 [1] => 19749 [2] => 11199 [3] => 3033 [4] => 22593 [5] => 9132 [6] => 23464 [7] => 491 [8] => 3992 [9] => 8028 [10] => 19389 [11] => 10148 [12] => 7775 [13] => 22979 [14] => 20858 [15] => 20544 [16] => 20907 [17] => 19098 )