สินค้าเหลือน้อย

5,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3343' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17920,12618,5480,5417,15639,12620,8461,16861,8797,7826,7830,18837,7869,14981,14990,20321,18828,12099 Array ( [0] => 17920 [1] => 12618 [2] => 5480 [3] => 5417 [4] => 15639 [5] => 12620 [6] => 8461 [7] => 16861 [8] => 8797 [9] => 7826 [10] => 7830 [11] => 18837 [12] => 7869 [13] => 14981 [14] => 14990 [15] => 20321 [16] => 18828 [17] => 12099 )