สินค้าเหลือน้อย

5,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3343' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16871,17937,12094,2484,3682,15000,14975,18832,14994,12355,16329,16865,20194,14981,14251,4361,20325,18820 Array ( [0] => 16871 [1] => 17937 [2] => 12094 [3] => 2484 [4] => 3682 [5] => 15000 [6] => 14975 [7] => 18832 [8] => 14994 [9] => 12355 [10] => 16329 [11] => 16865 [12] => 20194 [13] => 14981 [14] => 14251 [15] => 4361 [16] => 20325 [17] => 18820 )