สินค้าหมด

4,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3338' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11128,1663,1287,10256,4441,2762,10265,1889,3543,997,3163,9745,1285,21193,3568,1970,22372,4462 Array ( [0] => 11128 [1] => 1663 [2] => 1287 [3] => 10256 [4] => 4441 [5] => 2762 [6] => 10265 [7] => 1889 [8] => 3543 [9] => 997 [10] => 3163 [11] => 9745 [12] => 1285 [13] => 21193 [14] => 3568 [15] => 1970 [16] => 22372 [17] => 4462 )