สินค้าหมด

4,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3338' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4770,1283,9743,24209,3457,3549,1684,4576,4600,4612,1273,6718,7659,3002,4589,10257,4934,1243 Array ( [0] => 4770 [1] => 1283 [2] => 9743 [3] => 24209 [4] => 3457 [5] => 3549 [6] => 1684 [7] => 4576 [8] => 4600 [9] => 4612 [10] => 1273 [11] => 6718 [12] => 7659 [13] => 3002 [14] => 4589 [15] => 10257 [16] => 4934 [17] => 1243 )