สินค้าเหลือน้อย

6,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3335' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17949,20206,4166,18478,2528,4027,18477,18826,22389,10384,12914,18476,12101,8691,15000,15001,7828,14999 Array ( [0] => 17949 [1] => 20206 [2] => 4166 [3] => 18478 [4] => 2528 [5] => 4027 [6] => 18477 [7] => 18826 [8] => 22389 [9] => 10384 [10] => 12914 [11] => 18476 [12] => 12101 [13] => 8691 [14] => 15000 [15] => 15001 [16] => 7828 [17] => 14999 )