สินค้าหมด

4,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3324' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4931,1807,22972,12992,1237,2592,3551,7659,24214,10262,23864,4324,6703,1659,2771,23912,6714,1287 Array ( [0] => 4931 [1] => 1807 [2] => 22972 [3] => 12992 [4] => 1237 [5] => 2592 [6] => 3551 [7] => 7659 [8] => 24214 [9] => 10262 [10] => 23864 [11] => 4324 [12] => 6703 [13] => 1659 [14] => 2771 [15] => 23912 [16] => 6714 [17] => 1287 )