สินค้าหมด

4,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3324' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6710,2924,3485,21193,3669,1250,9746,2597,4056,22973,2922,4435,10353,22972,3278,1243,23089,4611 Array ( [0] => 6710 [1] => 2924 [2] => 3485 [3] => 21193 [4] => 3669 [5] => 1250 [6] => 9746 [7] => 2597 [8] => 4056 [9] => 22973 [10] => 2922 [11] => 4435 [12] => 10353 [13] => 22972 [14] => 3278 [15] => 1243 [16] => 23089 [17] => 4611 )