พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Eighth character single release featuring 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3261' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6802,13086,2741,1317,12915,1378,11391,1689,3352,9797,3159,18976,18975,11611,11620,11613,17294,4221 Array ( [0] => 6802 [1] => 13086 [2] => 2741 [3] => 1317 [4] => 12915 [5] => 1378 [6] => 11391 [7] => 1689 [8] => 3352 [9] => 9797 [10] => 3159 [11] => 18976 [12] => 18975 [13] => 11611 [14] => 11620 [15] => 11613 [16] => 17294 [17] => 4221 )