พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Eighth character single release featuring 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3261' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11609,3152,5415,2856,12862,8365,5098,9772,6256,11611,3251,11391,6250,3352,4035,20186,4848,6255 Array ( [0] => 11609 [1] => 3152 [2] => 5415 [3] => 2856 [4] => 12862 [5] => 8365 [6] => 5098 [7] => 9772 [8] => 6256 [9] => 11611 [10] => 3251 [11] => 11391 [12] => 6250 [13] => 3352 [14] => 4035 [15] => 20186 [16] => 4848 [17] => 6255 )