พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Haruchika" new ending theme with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3257' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10475,9794,21217,15958,11215,21331,13176,15777,22562,20119,9193,6240,5234,22882,7439,13787,8249,1485 Array ( [0] => 10475 [1] => 9794 [2] => 21217 [3] => 15958 [4] => 11215 [5] => 21331 [6] => 13176 [7] => 15777 [8] => 22562 [9] => 20119 [10] => 9193 [11] => 6240 [12] => 5234 [13] => 22882 [14] => 7439 [15] => 13787 [16] => 8249 [17] => 1485 )