พรีออเดอร์

.

2,350 BAHT
2750 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of AIKATSU STARS unit first live held in two parts at Nakano Plaza in November. Also comes with bonus footage on DVD, pamphlet, and deluxe 60-page booklet. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.
Special Feature / Bonus Track: bonus video footage "Yasashii Neta Kaisetsu"

q select pid from dex_product where pid<>'3256' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21793,10718,23881,22754,1376,13718,21791,1372,22413,1373,1375,1368,1365,22409,1364,24527,1370,23606 Array ( [0] => 21793 [1] => 10718 [2] => 23881 [3] => 22754 [4] => 1376 [5] => 13718 [6] => 21791 [7] => 1372 [8] => 22413 [9] => 1373 [10] => 1375 [11] => 1368 [12] => 1365 [13] => 22409 [14] => 1364 [15] => 24527 [16] => 1370 [17] => 23606 )