พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Features 5 new songs and mini drama.

q select pid from dex_product where pid<>'3253' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18977,4070,8267,11873,3156,4064,6449,5411,3326,11615,2507,3817,22421,20187,18974,5233,6264,9795 Array ( [0] => 18977 [1] => 4070 [2] => 8267 [3] => 11873 [4] => 3156 [5] => 4064 [6] => 6449 [7] => 5411 [8] => 3326 [9] => 11615 [10] => 2507 [11] => 3817 [12] => 22421 [13] => 20187 [14] => 18974 [15] => 5233 [16] => 6264 [17] => 9795 )