พรีออเดอร์

.

3,400 BAHT
4000 BAHT
พรีออเดอร์
3250,3252 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 3250 [1] => 3252 )