มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3238' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22696,10092,19830,2892,50,2899,13068,16185,12435,18158,22625,6392,18309,24362,18305,9428,22292,8490 Array ( [0] => 22696 [1] => 10092 [2] => 19830 [3] => 2892 [4] => 50 [5] => 2899 [6] => 13068 [7] => 16185 [8] => 12435 [9] => 18158 [10] => 22625 [11] => 6392 [12] => 18309 [13] => 24362 [14] => 18305 [15] => 9428 [16] => 22292 [17] => 8490 )