มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3238' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23005,8499,18126,1828,21,17513,10865,14893,16207,12502,12432,11109,8040,17508,18298,544,13055,5113 Array ( [0] => 23005 [1] => 8499 [2] => 18126 [3] => 1828 [4] => 21 [5] => 17513 [6] => 10865 [7] => 14893 [8] => 16207 [9] => 12502 [10] => 12432 [11] => 11109 [12] => 8040 [13] => 17508 [14] => 18298 [15] => 544 [16] => 13055 [17] => 5113 )