พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fifth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'3164' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24316,2691,24327,12977,5787,21666,14457,10888,3456,20285,7260,10171,24784,10635,22286,23551,6442,11201 Array ( [0] => 24316 [1] => 2691 [2] => 24327 [3] => 12977 [4] => 5787 [5] => 21666 [6] => 14457 [7] => 10888 [8] => 3456 [9] => 20285 [10] => 7260 [11] => 10171 [12] => 24784 [13] => 10635 [14] => 22286 [15] => 23551 [16] => 6442 [17] => 11201 )