พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

First soundtrack release form anime series "Idol Master XENOGLOSSIA" composed by Tsuneyoshi Saito.

q select pid from dex_product where pid<>'3158' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1319,20185,12863,2507,5411,5414,5246,3352,3034,4212,5900,9941,2833,5090,2508,4357,5415,6802 Array ( [0] => 1319 [1] => 20185 [2] => 12863 [3] => 2507 [4] => 5411 [5] => 5414 [6] => 5246 [7] => 3352 [8] => 3034 [9] => 4212 [10] => 5900 [11] => 9941 [12] => 2833 [13] => 5090 [14] => 2508 [15] => 4357 [16] => 5415 [17] => 6802 )