พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

First soundtrack release form anime series "Idol Master XENOGLOSSIA" composed by Tsuneyoshi Saito.

q select pid from dex_product where pid<>'3158' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4211,3261,3151,22421,4064,11370,1387,2508,4848,3159,3327,3155,11612,1377,1379,18975,14968,1401 Array ( [0] => 4211 [1] => 3261 [2] => 3151 [3] => 22421 [4] => 4064 [5] => 11370 [6] => 1387 [7] => 2508 [8] => 4848 [9] => 3159 [10] => 3327 [11] => 3155 [12] => 11612 [13] => 1377 [14] => 1379 [15] => 18975 [16] => 14968 [17] => 1401 )