พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'3155' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9797,9798,13595,5100,3260,17292,4211,5098,3572,11432,5233,12762,9921,18979,5430,18875,8487,20186 Array ( [0] => 9797 [1] => 9798 [2] => 13595 [3] => 5100 [4] => 3260 [5] => 17292 [6] => 4211 [7] => 5098 [8] => 3572 [9] => 11432 [10] => 5233 [11] => 12762 [12] => 9921 [13] => 18979 [14] => 5430 [15] => 18875 [16] => 8487 [17] => 20186 )