พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์

New intro theme single to the anime series "Idol Master Xenoglossia."

q select pid from dex_product where pid<>'3152' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3155,4358,12760,12862,11616,20187,6322,1386,18980,22422,5099,4211,5233,1689,12761,8267,4219,9795 Array ( [0] => 3155 [1] => 4358 [2] => 12760 [3] => 12862 [4] => 11616 [5] => 20187 [6] => 6322 [7] => 1386 [8] => 18980 [9] => 22422 [10] => 5099 [11] => 4211 [12] => 5233 [13] => 1689 [14] => 12761 [15] => 8267 [16] => 4219 [17] => 9795 )