พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์

New intro theme single to the anime series "Idol Master Xenoglossia."

q select pid from dex_product where pid<>'3152' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3251,11612,5900,4220,18980,18978,6129,6254,3352,5256,12915,5098,4876,9795,4064,19105,11391,1318 Array ( [0] => 3251 [1] => 11612 [2] => 5900 [3] => 4220 [4] => 18980 [5] => 18978 [6] => 6129 [7] => 6254 [8] => 3352 [9] => 5256 [10] => 12915 [11] => 5098 [12] => 4876 [13] => 9795 [14] => 4064 [15] => 19105 [16] => 11391 [17] => 1318 )