พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Features 5 new songs and mini drama.

q select pid from dex_product where pid<>'3034' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13084,5930,2833,12760,4177,18980,5019,13086,17296,14250,11615,1383,4220,5415,8365,11611,6449,13595 Array ( [0] => 13084 [1] => 5930 [2] => 2833 [3] => 12760 [4] => 4177 [5] => 18980 [6] => 5019 [7] => 13086 [8] => 17296 [9] => 14250 [10] => 11615 [11] => 1383 [12] => 4220 [13] => 5415 [14] => 8365 [15] => 11611 [16] => 6449 [17] => 13595 )