มีสินค้า

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3011' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3251,6447,12864,4848,12865,5100,6264,3253,5097,4177,1400,11611,13085,12861,11615,4220,8267,7770 Array ( [0] => 3251 [1] => 6447 [2] => 12864 [3] => 4848 [4] => 12865 [5] => 5100 [6] => 6264 [7] => 3253 [8] => 5097 [9] => 4177 [10] => 1400 [11] => 11611 [12] => 13085 [13] => 12861 [14] => 11615 [15] => 4220 [16] => 8267 [17] => 7770 )