มีสินค้า

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3011' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7770,11613,5097,17294,1319,4189,9786,11614,1351,12864,5100,3153,17293,11610,1385,3260,3154,4357 Array ( [0] => 7770 [1] => 11613 [2] => 5097 [3] => 17294 [4] => 1319 [5] => 4189 [6] => 9786 [7] => 11614 [8] => 1351 [9] => 12864 [10] => 5100 [11] => 3153 [12] => 17293 [13] => 11610 [14] => 1385 [15] => 3260 [16] => 3154 [17] => 4357 )