มีสินค้า

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3011' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17294,3151,6254,5256,22421,11432,3572,12864,3817,1317,8269,11610,1377,1400,20187,13086,5232,4876 Array ( [0] => 17294 [1] => 3151 [2] => 6254 [3] => 5256 [4] => 22421 [5] => 11432 [6] => 3572 [7] => 12864 [8] => 3817 [9] => 1317 [10] => 8269 [11] => 11610 [12] => 1377 [13] => 1400 [14] => 20187 [15] => 13086 [16] => 5232 [17] => 4876 )